Linkedirl

Linkedirl är ett affärs nätverk som syftar till att sammanföra alla som arbetar med b2b samt b2c. Vi skapar långvariga positiva relationer med ett tydligt WeWin, I grupperna utbyter medlemmarna kunskap, samarbetar och hjälper varandra med rekommendationer och affärer. Vi gör det lätt att träffar man nya människor, men hur ska man komma i håg …

Arrangör

Vår plattform möjliggör för företag och organisationer att få en struktur på sina events och den gör det enkelt att bjuda in och hålla kontakt med gästerna. Gästerna har också möjligheten att se vilka andra som kommer på eventet och det gör det enklare för dem att skapa nya kontakter och affärer. Arrangörerna av eventet …

Besökare

Vi arrangerar olika träffar och alla som kommer till dem är besökare. Du kan bli medlem i alla olika grupper som intresserar dig och du har självklart möjligheten att gå på träffar i olika städer och länder. Via vår plattform får alla medlemmar möjligheten att hålla kontakten med varandra och knyta nya kontakter. Du kan …

×

Update Event