Vi arrangerar olika träffar och alla som kommer till dem är besökare. Du kan bli medlem i alla olika grupper som intresserar dig och du har självklart möjligheten att gå på träffar i olika städer och länder. Via vår plattform får alla medlemmar möjligheten att hålla kontakten med varandra och knyta nya kontakter. Du kan till exempel se vilka som kommer på de olika träffarna och bestämma om du själv vill gå. Du kan också vilka som är medlemmar i en annan grupp och därmed se om gruppen är intressant för dig.

×

Update Event