Vår plattform möjliggör för företag och organisationer att få en struktur på sina events och den gör det enkelt att bjuda in och hålla kontakt med gästerna. Gästerna har också möjligheten att se vilka andra som kommer på eventet och det gör det enklare för dem att skapa nya kontakter och affärer. Arrangörerna av eventet skickar enkelt ut inbjudningar via vår plattform och via plattformen är det enkelt för dem att hålla kontakten med deltagarna. Vår plattform möjliggör allt detta för arrangörerna vilket gör det väldig mycket enklare för dem. Tidigare var de nämligen tvungna att skicka ut inbjudningarna via mail och allt var sedan tvunget att sammanställas via mail. Vår plattform har tagit bort det och istället gjort det enkelt att skicka ut inbjudningar.

×

Update Event