nov 14, 2019 3:00am To nov 16, 2019 4:00am

Australia

Golden Vibe Management – skapa en arbetsplats med transparens & glädje i alla leden!
Detta medför gladare, öppnare & mer effektiva medarbetare.
Nöjda & glada medarbetare medför nöjdare kunder vilket i sin tur skapar ett bättre resultat för företaget i längden.
WIN-WIN-WIN

Attandees(0)

×

Update Event